loading

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 26 664 846


Mobilev

เครนยกขนาดเล็ก

บริษัท เอ็มดี อินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท เอ็มดี อินดัสเทรียล จำกัด

       เครนยกขนาดเล็ก เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบที่สามารถเคลื่อนที่ได้