loading

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 86 944 6441

โครงการอ้างอิงของเรา

ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องขัดระบบแห้งก่อนส่งมอบลูกค้าปทุมธานี

เครื่องขัดระบบแห้ง ST2C ช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ลดการกระจายของฝุ่นภายในโรงงานได้มากกว่า 80% เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน