loading

ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 65 925 4414

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ นวัตกรรมใหม่เครื่องเตือนเว้นระยะห่างและกันชน AME

            เครื่องเตือนเว้นระยะห่าง AME อุปกรณ์สำหรับป้องกันการชนจากประเทศอิตาลี โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานแบบครบวงจร ติดตั้งง่าย เชื่อถือได้ และปลอดภัย บางรุ่นมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสช่วยให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ช่วยส่งสัญญาเตือนด้วยภาพและเสียง มีเซ็นเซอร์รอบทิศทาง 360°


            AME EGOpro Safe MOVE ปกป้องคนเดินถนนจากการชนของรถยก ระบบเตือนและเตือนภัยตาม TAG ช่วยปกป้องคนเดินเท้า EGOpro Safe MOVE 4.0 โซลูชัน ANTI-COLLISION ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยกกับคนเดินถนนในพื้นที่ทำงานทั่วไป เนื่องจากระบบจะตรวจจับได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อคนเดินเท้าอยู่รอบๆ รถยก

คุณสมบัติของ EGOpro Safe MOVE

   -  ลดโอกาสที่จะเกิดการชนให้น้อยลง ซึ่งระบบจะตรวจจับตำแหน่งของคนเดินถนนที่อยู่ในเขตอันตรายหรือจุดบอด
   -  ช่วยชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะตอบโต้กับรถเพื่อชะลอความเร็ว และเปิดใช้งานฟังก์ชั่นฉุกเฉิน
   -  ในส่วนของการควบคุม สามารถกำหนดค่าสัญญาณเตือน ช่วงการเปิดใช้งาน และสัญญาณรีเลย์ โดยการใช้หน้าจอสัมผัส หรือรีโมทคอนโทรล
   -  เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งมีการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อตอบเสนอต่อความต้องการด้านความปลอดภัย
   -  มีการวิเคราะห์และจัดเก็บเหตุการณ์ เพื่อรายงานข้อมูล

รับชมการทำงานของเครื่องเตือนเว้นระยะห่างและกันชนคลิก https://www.youtube.com/watch?v=miLFFs11Gx8
หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องเตือนกันชน AME สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร : 02 666 4846 , 086 944 6441
เว็บไซต์ : https://www.mdindustrialproducts.com/TH/Products/allproduct/21